JENOX akumulatori

Snaga tehnologije

Jenox Akumulatory Ap. Z.o.o. je jedan od najvećih proizvođača akumulatora u Poljskoj. Osnovan je 1989. godine. 1994. godine su počeli sa proizvodnjom kompletnih akumulatora. U savremenim proizvodnim pogonima u Chodziezy proizvode baterije za sve tipove vozila - putnička i teretna, kao i baterije za posebne namene. 2013. godine došlo je do fuzije između Jenoxa i najvećeg poljskog proizvođača akumulatora ZAP. Obe firme se bave isključivo proizvodnjom akumulatora i posle fuzije su obe firme zadržale svoj brend i svoj proizvodni program.

Dugogodišnja politika kompanije JENOX je ulaganje u savremene tehnologije, izgradnja stručnog tima i stalni rad na unapređenju kvaliteta proizvoda. Sve to je dovelo do stvaranja proizvoda koji u potpunosti zadovoljavaju rastuće potrebe tržišta. Broj akumulatora koje proizvodi kompanija Jenox svake godine je sve veći.

Najbolje tehnologije zahtevaju i najbolje i najstručnije ljude. Skoro 160 visokostručnih ljudi koji rade u pet različitih odeljenja kompanije JENOX Akumulatory fokusirani su na konstatno unapređenje proizvoda, kao i na dalje razvijanje standarda upravljanja, distribucije i servisiranja.

JENOX tim uključuje i brojne tehničke konsultante iz vodećih domaćih i stranih istraživačkih centara, koji su u stalnom kontaktu sa vodećim stručnjacima iz Jenoxa.

JENOX TEHNOLOGIJA

Besprekorni kvalitet JENOX akumulatora bazira se na kombinaciji najnovijih tehnologija, pažljivog odabira najboljih sirovina i održavanja visokih standarda proizvodnje.

Tehnološki napredak Jenoxa uključuje, između ostalog, primenu CONCAST metode (kontunuirano livenje) - kontinuirano livenje rešetki baterija u obliku trake, kao i CONPAST (kontinuirano lepljenje) - metoda kontinuiranog poliranja dve strane baterijske rešetke.

JENOX koristi vodeću tehnologiju američke kompanije WIRTZ, što garantuje visok kvalitet i odlične operativne performanse.

Automatske linije za montažu SOVEMA i COS EVOLUTION omogućavaju potpuno automatizovan i kontrolisan proces montaže svih vrsta baterija.

SERIJE JENOX AKUMULATORA

JENOX CLASSIC je kompletna paleta univerzalnih baterija, pogodnih za bilo koju vrstu vozila sa standardnom opremom, kojima daju potrebnu sposobnost pokretanja. Korišćenje moderne tehnologije u kombinaciji sa mnogo godina iskustva, omogućili su stvaranje baterija sa idealnim odnosom kvaliteta i cene. Neke od karakteristika JENOX CLASSIC akumulatora su: hibridna tehnologija, moderna geometrija rešetki, pun ram, centralni odušak, testirane spojnice niskog otpora, izvodi polova izrađeni “HOT-ROD” tehnologijom, ergonomske drške, najnovija tehnologija punjenja - formiranja: recirkulacija elektrolita i bazeni sa hlađenjem pri formiranju...

JENOX CLASSIC TRUCK je posebna serija baterija dizajniranih za vozila sa motorima velike snage koji rade u otežanim uslovima. Ove baterije, sa hibridnom tehnologijom, garantuju visoku energetsku efikasnost i veliku pokretačku struju, uz nizak nivo samopražnjenja. Zahvaljujući tim parametrima, JENOX CLASSIC TRUCK baterije se koriste u kamionima i autobusima, kao i ostalim vozilima koja rade u otežanim uslovima. Neke od karakteristika JENOX CLASSIC TRUCK baterija su: hibridni sistem, rešetka sa punim ramom, veliki prečnik veze između ploča, separator sa povećanom debljinom materijala, poseban sastav aktivne mase, povećan životni ciklus, visoka startna struja, povećan kapacitet (20 sati), nisko samopražnjenje, visoka otpornost na vibracije, visoka otpornost na perforacije separatora, visoka stabilnost parametara, minimalni servis…