Grupa proizvoda

URSA – motorna ulja za teretni program

Opis proizvoda i tehničke informacije

Monogradna mineralna ulja za teške dizel motore. Pogodna su za upotrebu u uslovima manjih temperaturnih oscilacija, kao i u slučajevima kada se ulje često menja. Mogu se koristiti i kao ulja za retardere. Dobijaju se od solventno rafinisane baze, visokoperformansnog paketa aditiva i impruvera indeksa viskoznosti.

 • Sprečavaju habanje motora i koroziju na ležajevima;
 • Pružaju stabilne frikcione karakteristike u sistemima za prenos snage;
 • Štite od stvaranja naslaga na visokim temperaturama.

Primena

URSA SUPER LA serija monogradnih ulja preporučuje se za dizel motore ili mešovite flote (dizel i benzinske), za putnu i vanputnu mehanizaciju.

 • Primarna namena je za upotrebu u dizel motorima sa turbo punjenjem ili prirodnim usisavanjem, u različitim slučajevima primene;
 • Zadovoljava zahteve proizvođača većine dizel motora u teškim kamionima, građevinskoj, rudarskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji.

Specifikacije

Ursa Super LA 10W, 30, 40, 20W-20 zadovoljavaju sledeće međunarodne standarde:

 • ACEA - E2-96 (SAE 30, 40)
 • API - CF (svi) / SJ (SAE 30, 40)

Zvanična odobrenja

Ursa Super LA 10W, 30, 40, 20W-20 monogradna ulja poseduju odobrenja od mnogih najpoznatijih proizvođača vozila, uključujući i Mercedes Benz, MAN, MTU... Mogu se koristiti i u motorima proizvođača koji ne daju zvanična odobrenja, već zahtevaju određeni nivo kvaliteta po API ili ACEA, kao što su Iveco, DAF i dr.

 • Mercedes Benz - 228.0 (SAE 30, 40)
 • MAN - 270 (svi - SAE 10W, 30, 40, 20W-20)
 • MTU - Type 1 (SAE 30, 40)

Napomena

Za intervale izmene koriste se preporuke proizvođača motora. Dostupna pakovanja:

 • 20/1 lit. (kanta) - samo SAE 10W i 30
 • 208/1 lit. (bačva) - sve gradacije

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical