Grupa proizvoda

SUTO i TEXTRAN - ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju

Opis proizvoda i tehničke informacije

TEXTRAN HD je proizvod za prenosnike snage, diferencijale i hidrauličnu transmisiju kod motora veoma velike snage i u oštrim režimima rada, posebno u savremenoj mehanizaciji. Proizvodi se u sledećim viskozitetnim gradacijama: 10W, 30 i 50.

 • Ima odlične frikcione karakteristike;
 • Kompatibilno je sa svim vrstama zaptivnih materijala u Caterpillar opremi po specifikaciji TO-4 za transmisiona i ulja za diferencijale;
 • Veoma dobro štiti od habanja i korozije;
 • Odlična zaštita od termičke razgradnje proizvoda;
 • Odlična otpornost na penjenje;
 • Univerzalno mazivo - hidraulika i diferencijali;
 • Širok interval temperatura primene;
 • Zahvaljujući najnovijoj generaciji aditiva formulisanih na tehnologiji koja se ne oslanja na konvencionalne VI sisteme impruvera, TEXTRAN HD omogućava izuzetnu stabilnost viskoznosti i pouzdanost tokom dugog perioda korišćenja.

Primena

Preporučuje se za upotrebu u transmisiji, diferencijalima, hidrostatičkim prenosnicima snage i drugoj hidrauličnoj opremi u kojoj je neophodno ulje koje zadovoljava zahteve specifikacije Caterpillar TO-4.

 • Tekstran Je formulisana za upotrebu u smeni vlasti menjača, finalna diskova, hidrostatski menjača i hidrauličkog sistema gde Je prenos tečnosti u skladu sa Caterpillar TO-4 Je naveden.tekstran Je napredna tehnologiJa formulaciJa Je dizaJnirana specifično da se sretnu i da prelazi Gusenica-4 prenos / voz disk specifikaciJe. Ova napredna tehnologiJa pruža glatku proizvoda, pouzdan prenos snage pod teškim, visoki izlazni operationg uslovima.
 • PreporučuJe se za moć brzine prenosa, završni diskova, hidrostatski poluge i hidraulične sisteme gde se tečnosti u skladu sa Caterpillar-u-4 Je naveden.

Specifikacije

TEXTRAN HD zadovoljava i prevazilazi sledeće specifikacije:

 • Caterpillar TO-4

Zvanična odobrenja

 • Caterpillar TO-4;
 • Detroit Diesel Allison - Allison C-4;
 • Komatsu - KES 07.868.1

Napomena

Dostupna pakovanja:

 • 20/1 lit. (kanta) - samo HD 10W
 • 208/1 lit. (bačva) - HD 10W, 30, 50
 • 1.000/1 lit. (kontejner) - HD 10W, 30

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical