Grupa proizvoda

HIDRAULIČNA ULJA

Opis proizvoda i tehničke informacije

RANDO HDZ je vrhunska hidraulična tečnost sa multigradnim karakteristikama, za teške uslove primene. Formulisana je na bazi cinka sa sistemom aditiva za visoke performanse. Sadrži impruver indeksa viskoznosti koji je ekstremno stabilan pri smicajnim opterećenjima.

 • Dostupno u sledećim viskozitetnim gradacijama – 15, 22, 32, 46, 68, 100;
 • Paket aditiva sadrži stabilne i veoma efikasne aditive za zaštitu od habanja, koji smanjuju habanje na kontaktnim površinama u krilnim i zupčastim pumpama, a istovremeno zadovoljavaju zahteve za podmazivanje aksijalnih klipnih pumpi koje imaju posrebrene delove ili od bronze–na–čeliku;
 • Paket aditiva takođe sadrži inhibitore rđe i oksidacije, kao i posebno odabrani inhibitor penjenja, koji dozvoljava brzo ispuštanje prodrlog vazduha;
 • Značajna i pouzdana trajnost ulja u nepovoljnim uslovima rada;
 • Ostaje u svojoj viskozitetnoj klasi u dugim servisnim intervalima;
 • Produžava radni vek sistema;
 • Obezbeđuje pouzdan i siguran rad u širokom rasponu temperatura;
 • Odlična kompatibilnost sa bronzanim, čeličnim i posrebrenim komponentama;
 • Odlična filtrabilnost ulja, čak i u prisustvu vode. Zadovoljavaju zahteve filtrabilnosti u skladu sa AFNOR NF E 48-690 i NF E 48-691 testovima.

Primena

RANDO HDZ ulja su pogodna za upotrebu u svim tipovima hidrauličnih sistema, posebno onim koji rade u nepovoljnim uslovima. Ova ulja se preporučuju prvenstveno za upotrebu u hidrauličnim sistemima koji su izloženi velikim varijacijama temperatura u okolini i u sistemu. Ova multigradnost pruža veoma produžen radni vek hidrauličnim pumpama visokog pritiska i velikih brzina.

Specifikacije

RANDO HDZ hidraulična ulja zadovoljavaju i prevazilaze sledeće zahteve i standarde:

 • ASTM – D6158 klasa HV
 • DIN – 51524 deo 3 HVLP
 • ISO – 11158 klasa HV
 • SAE MS1004 MS

Zvanična odobrenja

 • Bosch Rexroth – RE 90 220 (ISO 32-68)
 • Sperry Vickers – M-2950-S (primena u mobilnim uređajima) – ISO 32, 46, 68
 • Sperry Vickers – I-286-S (industrijska primena) – ISO 32, 46, 68
 • Cincinnati Machine – P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46)
 • US Steel – 136, 137

Napomena

Dostupna pakovanja:

 • 20/1 lit. (kanta) – Rando HDZ 15, 32, 46, 68, 100
 • 208/1 lit. (bačva) – Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68, 100
 • 1000 lit. (kontejner) – Rando HDZ 32, 46, 68

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical