Grupa proizvoda

GEARTEX i MULTIGEAR - ulja za menjače i diferencijale

Opis proizvoda i tehničke informacije

GEARTEX E-A je efikasno automobilsko menjačko mazivo. Formulisano je od kvalitetnih rafinisanih baznih ulja sa EP aditivima protiv habanja, korozije i oksidacije.

 • Ima odličnu oksidacionu stabilnost;
 • Niska tačka tečenja dozvoljava upotrebu u širokom spektru temperatura;
 • Štiti delove menjača;
 • Otporno je na penjenje.

Primena

Preporučuje se za upotrebu u manuelnim menjačima, upravljačkim mehanizmima i hipoidnim zadnjim osovinama, koji zahtevaju fluid sa API GL-4 performansama.

Specifikacije

GEARTEX EP-A zadovoljava i prevazilazi sledeće specifikacije:

 • API - GL-4
 • U.S. Militiary - MIL-L-2105
 • ZF - TE-ML 02A (85W-90)
 • MAN -341 Type E1 / 341 Type Z1 (85W-90)

Zvanična odobrenja

 • Mercedes Benz - MB 235.1 (80W / 85W-90)
 • MAN - 341 Type E1 / 341 Type Z1 (80W)
 • ZF - TE-ML 02A / 08 (80W)
 • ZF - TE-ML 16A (85W-90)
 • ZF - TE-ML 17A (80W / 85W-90)
 • ZF - TE-ML 19A (85W-90)

Napomena

Radne temperature iznad +100°C će značajno skratiti radni vek fluida. Maksimalna radna temperatura ne sme da pređe +120°C. Dostupna pakovanja:

 • 0,5/ lit. (karton 12x500 ml.) - samo 80W
 • 20/1 lit. (kanta)
 • 208/1 lit. (bačva)

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical